whatsapp
Yükleniyor...

Web Tasarım Hizmet Sözleşmesi

WEB TASARIM SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - TARAFLAR

Bir tarafta Kurtuluş Mahallesi. 64. Sokak No:4 İskenderun/HATAY Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri ile diğer taraftan 
.................................. (Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 - KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri tarafından hazırlanması ve yayımlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 - MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.2 MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dökümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dökümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri sorumlu tutulamaz. 
3.3 Veritabanlı (PHP) sistemlerde yazı ve resim girişleri müşteri tarafından yapılacaktır.
3.4 MÜŞTERİ, Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri'e ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını, sitenin alt kısmında "Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri" ibaresinin yer alacağını kabul ve beyan eder. 
3.5 MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri'nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
3.6 MÜŞTERİ, web site şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Şifrelerin teslim edilmesinden itibaren bu şifrelerin üçünü kişilerin eline geçmesinden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak sorunlardan Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri sorumlu tutulamaz. Kullanıcıların veritabanında yol açtığı hatalardan veya hack girişimleri sonucu oluşan veri kayıpları ve diğer sorunlardan Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri sorumlu tutulamaz. 
3.8 MÜŞTERİ; tasarım onayı verilen ve kodlaması yapılan sitenin tasarımı bütün olarak değiştirme talebinde bulunduğunda, sözleşme tutarının %25'i kadar fark ödeyeceğini kabul eder. 
3.9 MÜŞTERİ; site açık yayıma geçtikten sonra, güncellemeleri kendisi yapmakla yükümlüdür. Destek hizmeti sözleşmesi yapılmış ise yeni içerik güncellemelerinde Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri destek vermektedir.

Madde 4 - ZEYNA BİLİŞİM WEB TASARIM HİZMETLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri, MÜŞTERİ'nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla ve sözleşme geçerlilik süresince yayımlamakla yükümlüdür. 
4.2 Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri, MÜŞTERİ'ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veritabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeler 7 gün içinde yapılacaktır. Hatalardan kaynaklı düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
4.3 Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri, MÜŞTERİ tarafından sonradan talep edilen ek hizmetler (tasarım ve veritabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder. 
4.4 Web sitesinin taslak yayımı ............... iş günü içinde yapılacaktır.

4.5 Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri, MÜŞTERİNİN (ödeme bakiyesi yoksa) talebi durumunda bütün yazılım ve dosyaları teslim edecektir.

4.6 Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri, MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edecektir.

4.7 Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri, bu sözleşme çerçevesinde satın alınan alan adının MÜŞTERİ'ye ait olduğunu kabul eder. 
4.8 Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri, herhangi bir sorun nedeniyle sitenin çökmesi veya zarar görmesi durumunda web sitesini ilk formatında yeniden yayıma sokacak, bunun için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.

Madde 5- ÖDEME KOŞULLARI ve BİÇİMİ

5.1 Hizmet bedeli'nin 1/3 si iş başlangıcında MÜŞTERİ tarafından Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri'ne ödenecektir. Peşinatı yatırılmamış sözleşmeler geçersizdir.
5.2 Tasarım ve uygulama sürecinde site test alanında kurulacaktır. Sitenin herkesin görebileceği, açık yayına geçmesi için MÜŞTERİ kalan 2/3'lük ödemeyi yapacaktır.
5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

Madde 6 - HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

6.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, sözleşme çerçevesinde belirlenen hizmetlerin devamı için, gerekli ücret sonraki yıllarda Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri tarafından MÜŞTERİ'ye bilgilendirilecektir. 


6.2 Web Tasarım Hizmet bedeli……….................... olarak belirlenmiştir.
6.3 Sözleşmenin konu yapıldığı alan adı ...........................................................'dir.

Madde 7 - RESMİ İLETİŞİM YÖNTEMİ

7.1 Yapılan işle ilgili iletişim taraflara ait aşağıdaki mail adreslerinden yapılacaktır.

MÜŞTERİ: ............................................................................................................................

Zeyna Bilişim Web Tasarım Hizmetleri : .............................................................................

Madde 8 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İskenderun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 8(sekiz) maddeden ve 1(bir) sayfadan oluşan işbu sözleşme ..../..../20... tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

……………………..                                                                                    MÜŞTERİ

Sözleşmeyi İndir

Web Tasarım hizmet sözleşmesini PDF dosyası olarak indirebilirsiniz.

Sözleşmeyi İndir

Web Tasarım hizmet sözleşmesini Word dosyası olarak indirebilirsiniz.